Дев’ята ціль розвитку — «Давайте побудуємо фундамент для індустрії та технологічних інновацій». Мета полягає в тому, щоб «побудувати стійку інфраструктуру, сприяти інклюзивній та сталий індустріалізації та сприяти інноваціям». Галузь – це бізнес, який займається виробництвом. Інновація полягає в тому, щоб робити речі новими за допомогою нових ідей і методів, а основа є основою. Очікується, що будуть створені нові ідеї та методи, і все стане новим, суспільство прогресуватиме, а технології вдосконалюватимуться, що дозволить робити те, що досі вважалося неможливим. Наша мета тут — закласти основу для цього.

Виробництво означає роботу зі створення цінних речей для людей, яким вони потрібні в їхньому житті, наприклад шляхом обробки натуральних продуктів. Наявність правильних інструментів полегшує життя. Для того, щоб багато людей жили більш зручним і комфортним життям, бажано створювати багато інструментів і створювати нові і більш зручні інструменти. Іншими словами, вважається, що продуктивність і технологічні інновації збагатять життя людей.
У грошовій економіці люди виробляють або працюють, щоб отримати дохід. Крім того, щоб вижити в ринковій конкуренції, необхідно продовжувати вдосконалюватися та впроваджувати інновації, а також виводити на ринок нові та привабливі продукти. Окрім зниження витрат завдяки масовому виробництву, ми продовжуватимемо розгортати нові продукти для збільшення доданої вартості.
З іншого боку, було зазначено, що марнотратне використання енергії та руйнування навколишнього середовища викликані тим, що речі, які ще можна використовувати, викидаються через масове виробництво, масове споживання та надлишкове виробництво через перевиробництво нових продуктів. Майбутнє людей знаходиться під загрозою через енергетичні та екологічні проблеми, спричинені людським виробництвом.
Збалансування промислового розвитку та стійкості також не є проблемою з конкретною правильною відповіддю. Деякі люди, здається, вважають, що для захисту навколишнього середовища ми повинні відкинути всі сучасні цивілізації та повернутися до стародавнього чи принаймні середньовічного життя. З іншого боку, дехто може вважати, що науковий прогрес і технологічні інновації повинні бути в змозі реалізувати стале футуристичне цивілізоване суспільство.
Що думає ООН? Мета «Давайте створимо основу для індустрії та технологічних інновацій», здається, базується на ідеї розвитку промисловості та реалізації сталого суспільства через інновації та розвиток інфраструктури. Іншими словами, для того, щоб створити стале суспільство, ідея полягає в тому, що ми повинні й надалі сприяти розвитку промисловості, технологічних інновацій та розвитку інфраструктури.
Щоб вижити в ринковій конкуренції, компаніям важливо не тільки виробляти, але й впроваджувати технологічні інновації та випускати нові продукти. У той же час, було б бажано, щоб ми переглядали інфраструктуру, якою ми користуємося, цікавилися її підтримкою та вдосконаленням, а в деяких випадках і підтримували.
Організація Об’єднаних Націй встановила вісім конкретних цілей для «Створення фундаменту для індустрії та технологічних інновацій». Щоб справді досягти цілей «Давайте побудуємо фундамент для індустрії та технологічних інновацій», давайте поглянемо на ці цілі та подумаємо про них.

9.1 Розвивайте якісну, надійну, сталу та стійку інфраструктуру, включаючи регіональну та транскордонну інфраструктуру, для підтримки економічного розвитку та добробуту людей, зосереджуючись на доступному та справедливому доступі для всіх

Тут йдеться про розвиток інфраструктури. Інфраструктура зазвичай відноситься до основ, які підтримують життя людей і промисловості, таких як газ, вода та каналізація, електрика, телефон, дороги, аеропорти та залізниці. В останні роки з розвитком інформації та комунікацій термін інфраструктура став стосуватися переважно електроенергетики та інформаційно-комунікаційних мереж. Якщо немає інфраструктури або якщо є проблеми з надійністю та стійкістю, навіть якщо вона є, неможливо буде підтримувати життя людей і промисловість.
Для компаній важливо берегти інфраструктуру, яку вони використовують у своїй господарській діяльності, і дбати про те, щоб не вплинути негативно на життя та добробут місцевих жителів. Також було б добре підтримувати розвиток інфраструктури та вдосконалення в ключових регіонах діяльності та розширення за кордоном.

9.1 Проект плану дій
・«Ми будемо цінувати інфраструктуру, яку використовуємо для нашої комерційної діяльності, і дбатимемо про те, щоб не вплинути негативно на життя місцевих жителів і соціальну діяльність. Ми також підтримуватимемо розвиток і вдосконалення інфраструктури в основних сферах діяльності та напрямках розширення за кордоном».

9.2 Сприяти інклюзивній та сталий індустріалізації та до 2030 року значно підвищити частку промисловості у зайнятості та валовому внутрішньому продукті відповідно до національних обставин, а також подвоїти її частку в найменш розвинених країнах

Індустріалізація означає перехід від суспільства, зосередженого на сільському господарстві та ремеслах, до суспільства, зосередженого на промисловості шляхом будівництва фабрик та інших об’єктів для виробництва продукції з доданою вартістю. Метою тут є подвоєння індустріалізації, особливо в найменш розвинених країнах.
Компанії повинні планувати, перевіряти та сприяти індустріалізації з метою підвищення ефективності виробництва та збільшення доданої вартості.

9.2 Проект плану дій
・«Ми будемо планувати, перевіряти та сприяти індустріалізації для підвищення ефективності виробництва та збільшення доданої вартості».

9.3 Розширення доступу малих промислових та інших підприємств, зокрема в країнах, що розвиваються, до фінансових послуг, включаючи доступні кредити, та їх інтеграція в ланцюги створення вартості та ринки

Це має на меті сприяти промисловому розвитку шляхом розширення доступу до фінансових послуг, особливо в країнах, що розвиваються.
Як компанії, при експансії в країни, що розвиваються та сприянні розвитку бізнесу, може бути цікаво зацікавитися місцевими невеликими компаніями та розглянути можливість співпраці та підтримки перспективних проектів.

9.3 Проект плану дій
・«Просуваючись у країни, що розвиваються, і сприяючи розвитку бізнесу, ми будемо цікавитися місцевими малими компаніями тощо, а також розглядатимемо співпрацю та підтримку перспективного бізнесу».

9.4 До 2030 року модернізувати інфраструктуру та модернізувати галузі, щоб зробити їх стійкими, з підвищенням ефективності використання ресурсів і більшим впровадженням чистих та екологічно безпечних технологій і промислових процесів, при цьому всі країни вживатимуть заходів відповідно до своїх відповідних можливостей

Йдеться про модернізацію інфраструктури та модернізацію галузей для сталого розвитку. Там, де в японському тексті написано «індустріальне вдосконалення», в англійському – «модернізовані галузі». Тут я хотів би інтерпретувати це як покращення сталого розвитку завдяки вдосконаленню «індустрії модернізації».
Модернізація означає вдосконалення та налаштування шляхом заміни деталей новими замість викидання старих машин та інструментів. Наприклад, старі автомобілі часто менш економічні, ніж нові, і виробляють більше забруднюючих речовин у своїх вихлопних газах. Замінивши двигун, глушник тощо або модифікувавши його, можна зробити автомобіль з гарною паливною ефективністю та чистими вихлопними газами, який можна порівняти з новим автомобілем. В останні роки, здається, почався бізнес з продажу електромобіля шляхом встановлення електромотора на старий класичний автомобіль, який не працює від двигуна.
Очікується, що модернізація дозволить використовувати нові технології, одночасно зменшуючи відходи, зберігаючи частини старих машин, які ще можна використовувати, і оновлюючи лише необхідні частини.
Як компанії, необхідно дослідити, що можна зробити з модернізацією, позитивно розглядати модернізацію як бізнес і враховувати сумісність з модернізацією під час розробки нових продуктів.

9.4 Проект плану дій
・«Ми позитивно розглядатимемо модернізацію як бізнес і розглядатимемо сумісність із модернізацією під час розробки нових продуктів».

9.5 Розширення наукових досліджень, модернізація технологічних можливостей промислових секторів у всіх країнах, зокрема в країнах, що розвиваються, у тому числі до 2030 року заохочення інновацій та суттєве збільшення кількості дослідників і дослідників на 1 мільйон осіб, а також державні та приватні витрати на дослідження та розробки

Як сприяти інноваціям – це вічне питання для націй і компаній. Інвестування в науково-дослідні розробки є формою азартних ігор. По суті, мабуть, єдиний спосіб просувати науку й технології — це дати бюджет, інструменти й час талановитим людям і дозволити їм робити те, що їм заманеться. Немає гарантії, що збільшення кількості дослідників і бюджету сприятимуть інноваціям. Необґрунтоване збільшення персоналу та бюджетів може значно знизити економічну ефективність досліджень і розробок.
Швидше, важливо те, чи є в компаніях, суспільстві чи націях клімат, який сприймає інновації, і готовність активно їх впроваджувати. Навіть якщо дослідники створять нові технології, світ не стане кращим, якщо суспільство не використає їх. З іншого боку, якщо нові ідеї приймаються передчасно і в суспільстві відбуваються великі проблеми, ми будемо в біді. На додаток до середовища, в якому дослідження та розробки можуть здійснюватися вільно, триетапна система перевірки ідей у суспільстві та, у разі успіху, активного їх поширення, буде важливою для просування інновацій.
Як компанія, ми співпрацюватимемо з національним урядом та університетами в дослідженнях і розробках, створюватимемо середовище, де дослідження і розробки можна проводити вільно, випробовувати ідеї, які були створені в суспільстві, і якщо вони хороші, створювати систему які можна активно поширювати. буде потрібно як майбутня стратегія.

9.5 Проект плану дій
・«У сфері досліджень і розробок ми співпрацюватимемо з урядом і університетами, щоб створити середовище, де дослідження і розробки можна буде проводити вільно. У той же час ми будемо випробувати ідеї, які були створені в суспільстві, і якщо вони є добре, ми створимо систему, яку можна буде активно поширювати».

9.a Сприяти стійкому та стійкому розвитку інфраструктури в країнах, що розвиваються, шляхом посилення фінансової, технологічної та технічної підтримки країн Африки, найменш розвинених країн, країн, що не мають виходу до моря, та малих острівних держав, що розвиваються.

Тут написано про сприяння розвитку інфраструктури в країнах, що розвиваються.
Як компанії, виходячи за кордон, важливо розуміти стан розвитку інфраструктури в регіоні та, якщо необхідно, певним чином сприяти розвитку інфраструктури в цьому регіоні.

9.a Проект плану дій
・«Розширюючись за кордон, ми будемо враховувати стан розвитку інфраструктури в регіоні, і, якщо це необхідно для розвитку бізнесу там, планувати та реалізовувати якийсь план сприяння розвитку інфраструктури в цьому регіоні».

9.b Підтримувати розвиток внутрішніх технологій, дослідження та інновації в країнах, що розвиваються, у тому числі шляхом забезпечення сприятливого політичного середовища для, зокрема, промислової диверсифікації та збільшення вартості товарів

Тут написано про розвиток технологій, дослідження та інновації як підтримку країн, що розвиваються.
Нерідкі випадки, коли компанії шукають «дешеву робочу силу», коли виходять на країни, що розвиваються. Звичайно, було б легше отримати прибуток, побудувавши фабрику в країні, що розвивається, і масово виробляючи з «дешевою робочою силою», а не виробляючи з «великою кількістю робочої сили» в розвиненій країні. Як компанія в розвиненій країні, яка розширилася до країни, що розвивається, ви можете постійно підтримувати «дешеву робочу силу», щоб продовжувати отримувати прибуток.
Фактично, здається, що деякі компанії в розвинутих країнах намагаються підтримувати низькі зарплати, лобіюючи політиків у країнах, що розвиваються, щоб запобігти зростанню рівня освіти та життя. У відповідь політики в країнах, що розвиваються, інколи намагаються підтримувати низькі зарплати своїх громадян, щоб залучити компанії з розвинених країн.
Для компаній, які приходять у країни, що розвиваються, шукаючи лише «дешеву робочу силу», ця ціль суперечить їхнім інтересам. Однак, з таким способом мислення, експансія в країни, що розвиваються в пошуках лише «дешевої робочої сили», сама по собі не є «сталою» і, можливо, потребуватиме перегляду в майбутньому.
При вході в країну, що розвивається, важливо не тільки шукати «дешеву робочу силу», але й зосередитися на місцевому маркетингу та розвитку людських ресурсів, а також створити цільовий план з метою сприяння промисловому розвитку країни.

9.b Проект плану дій
・«Під час розширення діяльності в країні, що розвивається, замість простого пошуку «дешевої робочої сили», зосередьтеся на місцевому маркетингу та розвитку людських ресурсів і сформулюйте цільовий план з метою сприяння промисловому розвитку цієї країни».

9.c Значно розширити доступ до інформаційно-комунікаційних технологій і прагнути забезпечити загальний і доступний доступ до Інтернету в найменш розвинених країнах до 2020 року.

Тут написано про доступ до інформаційно-комунікаційних технологій як частину допомоги найменш розвинутим країнам.
Як компанії, розширюючись у найменш розвинену країну, було б гарною ідеєю перевірити стан інформаційно-комунікаційних технологій у країні та, якщо необхідно, зробити певний внесок у його покращення.

9.c Проект плану дій
・«Входячи в найменш розвинену країну, ми зрозуміємо ситуацію з інформаційно-комунікаційними технологіями в країні та, якщо необхідно, зробимо певний внесок у її покращення».