Сьома ЦУР – «Доступна та чиста енергія». Мета полягає в тому, щоб «забезпечити доступ до доступної, надійної, стійкої та сучасної енергії для всіх». Енергія – це фізична сила, яка виробляє тепло і потужність. Коли ми говоримо про енергетичні питання, ми говоримо про паливо та електроенергію, які люди використовують для опалення, охолодження та інших речей у нашому житті, а також про джерела енергії для виробництва електроенергії. Стрімке зростання цін на енергоносії та забруднення навколишнього середовища, спричинене використанням енергії, серйозно впливає на життя людей.

Енергія необхідна для життя людини. Питання енергетики є фундаментальним і важливим питанням для людей у своєму соціальному житті. Щоб створити стале суспільство, необхідно активно вирішувати енергетичні проблеми та шукати рішення.
Цілі розвитку вимагають, щоб енергія була доступною (японською «для всіх») і чистою. Те, як ви тлумачите «доступний» і «чистий», підриває саму мету. Різне розуміння того, що є доступним і що є чистим, призводить до різних дій.
Для кого «доступне» доступне? Те, що доступно середньому класу в розвинених країнах, може бути недоступним для середнього класу в країнах, що розвиваються. Якщо розрив між багатими та бідними є великим, ціна, прийнятна для домогосподарства із середнім доходом країни, може бути недоступною для багатьох людей. Щоб ціна була доступною навіть для бідних у країнах, що розвиваються, ціну слід значно знизити. Якщо ми хочемо зробити енергію доступною для всіх, можливо, нам доведеться почати зі зменшення розриву між багатими та бідними між країнами та всередині них.
Що, якби мета була замінена фразою «енергія для всіх» замість «доступна енергія», як у японському реченні? Мета «енергія для кожного» відображає ідею про те, що енергія не повинна монополізуватися однією людиною, а повинна справедливо розподілятися між усіма. Іншими словами, я вважаю, що це включає ідею запобігання монополізації енергії заможним класом, щоб кожен міг використовувати енергію за доступною ціною. Я не знаю, що мала на увазі людина, яка переклала ЦУР «доступно» як «для всіх», тому я не можу нічого сказати, але якщо ця мета — справедливий розподіл енергії, потрібні будуть дії, відмінні від цілі « зробити це доступним».
Який тип енергії є «чистою» енергією? Чи чиста атомна енергетика, чи чиста сонячна енергія, чи справді чиста енергія вітру? Або вони завдають шкоди навколишньому середовищу, про яку ми не знаємо? Чи існує об’єктивний і правильний показник того, чи енергія чиста?
Залежно від того, яку енергію вважають чистою, дії, які необхідно вжити, будуть значно відрізнятися.
Питання енергетики також є важливим питанням, яким не можна нехтувати в корпоративній діяльності. Напрямок роботи з енергетичними питаннями – справа делікатна, яка може змінюватися залежно від часу та суспільних тенденцій. Здійснюючи діяльність як компанія, ми зобов’язані бути чутливими до змін часу щодо делікатних питань, пов’язаних з енергетикою, і вживати заходів, які випереджають час. Крім того, було б бажано зрозуміти поточний стан енергетичних проблем не лише в основних сферах діяльності, але й у напрямках розширення за кордоном тощо, а також підтримувати заходи щодо їх покращення.
Організація Об’єднаних Націй встановила п’ять конкретних цілей щодо «доступної та чистої енергії». Щоб фактично досягти мети «Доступна та чиста енергія», давайте поглянемо на ці цілі та подумаємо про них.

7.1 До 2030 року забезпечити загальний доступ до недорогих, надійних і сучасних енергетичних послуг

Загальний доступ до дешевої, надійної та сучасної енергії є фундаментальним і важливим для життя людей.
Як компанії, важливо розуміти поточний стан кількості споживаної енергії в бізнес-діяльності, робити прогнози на майбутнє та прагнути забезпечити енергозбереження, підвищуючи ефективність, тобто зменшуючи кількість споживаної енергії для досягнення тієї ж мети. Було б також гарною ідеєю проводити допоміжні заходи для покращення енергетичної ситуації в регіонах, де ми працюємо, або за кордоном.

7.1 Проект плану дій
・«Зрозумійте поточний стан кількості енергії, споживаної в бізнес-діяльності, робіть прогнози на майбутнє та прагніть забезпечити енергію, підвищуючи ефективність, тобто зменшуючи кількість споживаної енергії для досягнення тієї ж мети. Ми продовжуватимемо виконувати підтримка діяльності з покращення енергетичної ситуації на закордонних ринках».

7.2 До 2030 року суттєво збільшити частку відновлюваної енергії у світовому енергетичному балансі

Енергетичний баланс, як правило, відноситься до складу нафти, вугілля, газу, гідравлічної енергії, ядерної енергії, сонячного тепла тощо як енергії, що використовується для виробництва електроенергії. Країни зазвичай визначають свій енергетичний баланс, беручи до уваги витрати, ризики постачання та безпеку. Тут відновлювана енергія відноситься до таких джерел енергії, як гідроенергія, сонячна енергія, енергія вітру, геотермальна енергія та біомаса. Відновлювана енергетика характеризується низьким впливом на забруднення навколишнього середовища та глобальне потепління через утворення парникових газів внаслідок її спалювання. А оскільки він не видобувається в обмежених місцях, таких як райони видобутку нафти, він має перевагу в тому, що менший шанс викликати конфлікти. З іншого боку, він чутливий до погодних та інших факторів, що ускладнює підтримку стабільного постачання та регулювання його виробництва. Хоча це обмежено Японією, є такі проблеми, як висока вартість виробництва електроенергії, і залежно від методу виробництва електроенергії, це не обов’язково екологічно безпечне.
Цілі розвитку позиціонують цю відновлювану енергію як «чисту» енергію та мають на меті значно збільшити її частку.
Для компанії важливо працювати над розширенням і скороченням вартості відновлюваної енергії. Було б також гарною ідеєю проводити допоміжні заходи для покращення ситуації з відновлюваною енергетикою в регіонах, де ми працюємо, та за кордоном.

7.2 Проект плану дій
・«Ми працюватимемо над розширенням і зниженням витрат на відновлювану енергетику. Ми також здійснюватимемо підтримку, щоб покращити ситуацію з відновлюваною енергетикою в регіонах, де ми працюємо, та за кордоном».

7.3 До 2030 року подвоїти глобальні темпи підвищення енергоефективності

Енергоефективність – це енергія, доступна для споживаної енергії. Підвищення енергоефективності означає усунення марнотратної енергії та більш ефективне її використання.
«Збільшити швидкість покращення вдвічі» — це досить груба мета. Якщо поточна технологія недостатньо розвинена, а виробництво електроенергії неефективне, було б легко запровадити нову технологію та подвоїти швидкість покращення. Однак, якщо ви вже запровадили новітню технологію та виробляєте електроенергію з високим ККД, близьким до теоретичної межі у фізиці, подвоїти швидкість підвищення енергоефективності з цього моменту може бути неможливо.
Як компанії важливо знати, скільки енергії споживається під час господарської діяльності та наскільки ефективно вона використовується. Зрозумівши поточну ситуацію, складіть план і попрацюйте над заходами з покращення. Було б також гарною ідеєю проводити допоміжні заходи для підвищення енергоефективності в регіонах, де ми працюємо, або за кордоном.

7.3 Проект плану дій
・«Зрозумійте поточну ситуацію щодо того, скільки енергії споживається в бізнес-діяльності та наскільки ефективно вона використовується, а потім сформулюйте план і попрацюйте над заходами з покращення. Крім того, ми будемо здійснювати підтримку заходів для підвищення енергоефективності в регіонах, де ми працювати і за кордоном».

7.a До 2030 року розширити міжнародне співробітництво з метою сприяння доступу до досліджень і технологій чистої енергії, включаючи відновлювані джерела енергії, енергоефективність і передові та чистіші технології використання викопного палива, а також сприяти інвестиціям в енергетичну інфраструктуру та технології чистої енергії

Передові та правильні науково-технічні дослідження та технологічний розвиток є незамінними для вирішення енергетичних проблем. Щоб не приймати неправильних рішень на основі неправильних знань, було б бажано сприяти міжнародній співпраці, щоб люди могли отримати доступ до новітніх дослідницьких технологій.
Будучи компанією, було б краще активно розглядати питання інвестування в розвиток технологій чистої енергії, а також сприяти обміну інформацією та більш точному використанню знань з дослідницькими інститутами та компаніями в регіонах, де вони працюють, і за кордоном.

7.a Проект плану дій
・«Ми позитивно розглядатимемо інвестиції в розвиток технологій чистої енергії та сприятимемо обміну інформацією та більш точному використанню знань з дослідницькими інститутами та компаніями в регіонах нашої діяльності та за кордоном».

7.b До 2030 року розширити інфраструктуру та модернізувати технологію для надання сучасних та стійких енергетичних послуг для всіх у країнах, що розвиваються, зокрема найменш розвинених країнах, малих острівних державах, що розвиваються, і країнах, що не мають виходу до моря, відповідно до їхніх відповідних програм підтримки

Він прагне допомогти країнам, що розвиваються, надати сучасні та стійкі енергетичні послуги. Мета полягає в тому, щоб надати інфраструктуру та технічну допомогу країнам, що розвиваються, щоб вони не відставали в технологічному чи економічному плані та не відчували серйозних проблем із своїми енергетичними послугами.
Компаніям бажано намагатися не погіршувати регіональну енергетичну ситуацію при експансії в країни, що розвиваються, і брати участь у співпраці та підтримці енергетичної інфраструктури та технологій.

7.b Проект плану дій
・«Поширюючись на країни, що розвиваються, ми намагатимемося не погіршувати регіональну енергетичну ситуацію, а також брати участь у співпраці та підтримці енергетичної інфраструктури та технологій».