Шоста ціль розвитку — «Безпечна вода та туалети в усьому світі». Мета полягає в тому, щоб «забезпечити доступність і стійке управління водою та санітарією для всіх». Там написано «безпечно», але в оригінальному тексті написано «чисто» (не містить шкідливих речовин, таких як бактерії чи бруд). Вода — це рідина, яка стає необхідною для життя на планеті Земля, оскільки випадає дощ, утворює річки, ставки й озера, а також циркулює під час очищення. Туалет — це унітаз, але в оригінальному тексті замість унітаз написано «санітарія». Гігієна відноситься до зусиль, спрямованих на запобігання хворобам і підтримці здоров’я, а також стосується захисту людей від загроз здоров’ю шляхом обробки стічних вод, відходів і нечистот. Забезпечення чистою водою та хорошими санітарними умовами дуже важливо для життя та здоров’я людей.

Чомусь у ЦУР, написаних японською мовою, clean перекладається як «безпечний», а sanitation — як «туалет». Чистота та безпека – це нерівнозначно, а будівництво туалетів не означає гігієни, тому тут ми розглянемо зміст, посилаючись на англійську нотацію.
Вода циркулює на Землі. Коли йде дощ, він утворює річки, ставки та озера, перш ніж впасти в море. Сонячне світло випаровує воду з суші та моря, утворює хмари в повітрі, а потім знову падає на землю у вигляді дощу. Кругообіг води підтримує багатство суші та моря, що дозволяє нам жити.
Кажуть, якщо вода не тече, вона згниє. Там, де вода не циркулює, виникають різні проблеми. Дефіцит води або посухи, забруднення води, повені тощо, ймовірно, виникнуть, якщо є аномалія в кругообігу води. Крім того, накачування занадто великої кількості ґрунтових вод через нестачу води може спричинити осідання землі. Природа знаходиться в тонкій рівновазі, і масштабні розробки в одному місці можуть погіршити водне середовище в іншому місці, дещо віддаленому.
Наявність чистої води дуже важлива для нашого виживання. Крім того, навіть якщо вода доступна, якщо санітарно-гігієнічні умови погані, люди частіше хворіють, а їхнє життя знаходиться під загрозою. Щоб забезпечити чисту воду та санітарні умови, недостатньо просто масово виробляти наповнені водою ПЕТ-пляшки та будувати туалети. Важливо не порушувати циркуляцію води, а сприяти її циркуляції, щоб люди могли продовжувати жити здоровим і стійким життям відповідно до законів природи.
Масштабне забруднення навколишнього середовища внаслідок надмірного розвитку та поява біженців через війни та громадянські заворушення, включаючи громадянські війни, виявляються причинами проблем з водою та санітарією. Життєдіяльність людей опиняється під загрозою, коли система циркуляції води порушується надмірною забудовою, а також коли вода стає придатною для пиття через забруднення навколишнього середовища. Війна також породжує біженців. У таборах для біженців часто недостатньо водопостачання та санітарних умов, і багато людей страждають від нестачі води та помирають від хвороб. Щоб вирішити ці проблеми, необхідно провести водопостачання та туалети, а також усунути забудову та бойові дії, які є причиною цих проблем.
У бізнесі теж треба цінувати воду та її кругообіг. Важливо не тільки уникати надмірного розвитку, який руйнує навколишнє середовище, але й слідувати законам природи та запобігати погіршенню кругообігу води. Крім того, було б бажано розуміти поточну ситуацію не лише в регіоні, де компанія працює, але й у закордонних країнах тощо, і підтримувати заходи для покращення.
Організація Об’єднаних Націй поставила вісім конкретних завдань щодо «безпечної води та туалетів у всьому світі». Щоб фактично досягти мети «безпечна вода та туалети в усьому світі», давайте подивимося на ці цілі та подумаємо про них.

6.1 До 2030 року забезпечити загальний і справедливий доступ до безпечної та недорогої питної води для всіх

Загальний, справедливий і доступний доступ до безпечних послуг водопостачання є фундаментальним і важливим для життя людей. В Японії люди схильні думати, що водопровідна вода є безпечною та придатною для пиття, але це не обов’язково так у всьому світі. Навіть у Японії є занепокоєння з приводу стабільного постачання водопровідної води, наприклад старіння водопровідних труб.
Як компанії, було б добре ще раз підтвердити важливість «безпечної води» та підвищити обізнаність щодо цінності води в усій компанії. Крім того, може бути гарною ідеєю створити запаси води, щоб підготуватися до проблем із водопровідною водою через такі стихійні лиха, як землетруси. Крім того, було б добре зрозуміти поточний стан водопостачання в зарубіжній експансії та підтримати заходи для його покращення.

6.1 Проект плану дій
・«Ми розробимо політику корпоративної діяльності, щоб дбати про воду та її циркуляцію в компанії. Ми також розглянемо поточну ситуацію з водопостачанням у закордонних напрямках розширення та підтримаємо заходи для її покращення».

6.2 До 2030 року забезпечити доступ до адекватних і справедливих умов санітарії та гігієни для всіх і припинити відкриту дефекацію, приділяючи особливу увагу потребам жінок і дівчат і тих, хто перебуває в уразливому становищі

Рівний доступ до адекватної санітарії та санітарних послуг є також фундаментальним і важливим для забезпечення життя людей, як і водопостачання. В останні роки в Японії люди зазвичай мають туалети вдома та користуються чистими громадськими туалетами, коли виходять на вулицю. Отже, в Японії дефекація просто неба немислима, але це не обов’язково в решті світу.
Як компанія, ми повинні ще раз підтвердити важливість «забезпечення гігієнічного середовища» та підвищити обізнаність про важливість безпеки та чистоти в усій компанії. Крім того, може бути гарною ідеєю забезпечити екстрений туалет на випадок, якщо виникне проблема з водопровідною водою через катастрофу, наприклад землетрус. Крім того, було б добре розуміти поточний стан санітарного середовища при експансії за кордон і підтримувати заходи для його покращення.

6.2 Проект плану дій
・«Ми розробимо політику корпоративної діяльності, яка приділятиме важливе значення забезпеченню гігієнічного середовища в компанії. Ми також розберемося з поточним станом гігієнічного середовища на закордонних підприємствах розширення тощо та підтримуватимемо заходи щодо їх покращення».

6.3 До 2030 року покращити якість води шляхом зменшення забруднення, усунення скидання та мінімізації викидів небезпечних хімічних речовин і матеріалів, скорочення вдвічі частки неочищених стічних вод і значного збільшення переробки та безпечного повторного використання в усьому світі

Поліпшення якості води в глобальному масштабі є важливим питанням для забезпечення санітарного середовища, щоб люди могли продовжувати жити в доброму здоров’ї. Це велика проблема, що люди не можуть забезпечити чисту воду через забруднення води, і люди хворіють.
Як компанія, ми не будемо скидати, викидати шкідливі хімічні речовини чи речовини чи незаконно скидати неочищені стічні води. Було б також гарною ідеєю зрозуміти поточну ситуацію зі сміттєзвалищами, викидами шкідливих хімічних речовин і неочищеними стічними водами на закордонних об’єктах розширення тощо, а також підтримати заходи щодо їх покращення.

6.3 Проект плану дій
・«Ми забезпечимо, щоб не лише наша компанія, але й наші ділові партнери не скидали, не викидали шкідливі хімічні речовини чи речовини чи незаконно скидали неочищені стічні води. Ми будемо розуміти поточний стан викидів небезпечних хімічних речовин і неочищених стічних вод і підтримувати заходи для покращення їх.”

6.4 До 2030 року суттєво підвищити ефективність використання води в усіх секторах і забезпечити сталий забір і постачання прісної води для вирішення проблеми дефіциту води та суттєвого зменшення кількості людей, які страждають від нестачі води

Якщо існує обмеження на кількість прісної води, яку можна отримати в певній місцевості, ми повинні використовувати цю обмежену воду обережно. Одним із шляхів вирішення проблеми з нестачею води є підвищення ефективності використання води в усіх галузях промисловості. Наприклад, підвищивши ефективність використання води в сільському господарстві та промисловості, ми можемо розраховувати на перетворення надлишку води на питну воду та воду, необхідну для повсякденного життя.
Як компанії, необхідно розуміти стан використання води та систематично підвищувати ефективність використання води з метою сприяння корпоративній діяльності. Було б також гарною ідеєю проводити допоміжні заходи для підвищення ефективності використання води в регіонах, де ми працюємо, або за кордоном.

6.4 Проект плану дій
・«Ми будемо вивчати ситуацію з використанням води в ході нашої корпоративної діяльності та систематично підвищувати ефективність використання води. Ми також підтримуватимемо заходи з підвищення ефективності використання води в регіонах, де ми працюємо, та за кордоном».

6.5 До 2030 року запровадити інтегроване управління водними ресурсами на всіх рівнях, у тому числі через транскордонне співробітництво, якщо це доречно

Інтегроване (або комплексне) управління водними ресурсами — це концепція комплексного управління водою в усіх її формах на всіх етапах її кругообігу. Наприклад, якщо розробка ведеться поблизу джерела води річки, це вплине на стан забруднення внизу за течією, збільшення або зменшення наносів або обсяг потоку. Через брак води викачування великої кількості ґрунтових вод може спричинити просідання землі. Спроба вирішити одну проблему за допомогою води може спричинити іншу проблему. Вирішення однієї проблеми з водою не повинно створювати іншу. Інтегроване управління водними ресурсами має на меті запобігти негативному впливу часткових рішень на ціле шляхом комплексного управління водою.
Японія є острівною країною, і може бути важко зрозуміти необхідність транскордонного співробітництва щодо водних ресурсів. Країни можуть боротися за водні ресурси, і забруднення води в одній країні може мати великий вплив на країни, розташовані нижче за течією.
Як компанія, ми зобов’язані поглибити наше розуміння управління водними ресурсами та запобігати негативному впливу на інших шляхом розвитку та широкомасштабного використання води. Також доцільно здійснювати діяльність з підтримки інтегрованого управління водними ресурсами в сферах діяльності та експансії за кордоном.

6.5 Проект плану дій
・«Ми поглибимо наше розуміння управління водними ресурсами та запобігатимемо несприятливому впливу на інших через розробку та використання великої кількості води. Ми також підтримуватимемо заходи щодо інтегрованого управління водними ресурсами в наших сферах діяльності та напрямках розширення за кордоном».

6.6 До 2020 року захистити та відновити водні екосистеми, включаючи гори, ліси, водно-болотні угіддя, річки, водоносні горизонти та озера

Щоб забезпечити людей чистою водою, важливо захистити пов’язані з водою екосистеми та відновити зруйновані екосистеми. Багато територій знаходяться під загрозою знищення навколишнього середовища, включаючи гори, ліси, водно-болотні угіддя, річки, водоносні горизонти та озера.
Як компанії, необхідно уважно стежити за тим, щоб діяльність з розвитку не руйнувала водні екосистеми. Було б також гарною ідеєю проводити допоміжні заходи для захисту водних екосистем у регіонах, де ми працюємо, або за кордоном.

6.6 Проект плану дій
・«Уточнити прогнози та контрзаходи щодо захисту водних екосистем як важливе питання в бізнес-плані розвитку. Крім того, ми будемо здійснювати допоміжну діяльність для захисту водних екосистем у районах нашої діяльності та за кордоном. »

6.a До 2030 року розширити міжнародне співробітництво та підтримку розвитку потенціалу країн, що розвиваються, у сфері діяльності та програм, пов’язаних із водопостачанням та санітарією, включаючи технології збору води, опріснення води, ефективного використання води, очищення стічних вод, переробки та повторного використання.

Вона виступає за розширення потужної допомоги країнам, що розвиваються. У країнах, що розвиваються, якщо водне середовище та санітарні умови погіршаться внаслідок надмірного розвитку, багато людей зіткнуться з загрозою для свого життя.
Як компанії, при розширенні в країнах, що розвиваються, було б бажано, щоб ви намагалися не погіршувати місцеве водопостачання та санітарне середовище, а також брати участь у співпраці та підтримці у сфері водопостачання та санітарії.

6.a Проект плану дій
・«Поширюючись на країни, що розвиваються, ми намагатимемось не погіршувати місцеві умови водопостачання та санітарії та брати участь у співпраці та підтримці у сфері водопостачання та санітарії».

6.b Підтримка та посилення участі місцевих громад у покращенні управління водопостачанням та санітарією

Це має на меті заохотити участь в ініціативах покращення громади.
Як компанія, бажано брати участь у місцевих громадах у покращенні управління водопостачанням та санітарією в основних сферах діяльності та експансії за кордоном, а також підтримувати заходи, якщо це необхідно.

6.b Проект плану дій
・«Ми братимемо участь у місцевих громадах у покращенні управління водопостачанням і санітарією в наших основних сферах діяльності та експансії за кордоном, а також надамо підтримку, якщо це необхідно».