16-та ЦУР – «Мир, справедливість і міцні інституції». Мета полягає в тому, щоб «сприяти мирним і інклюзивним суспільствам для сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх і створити ефективні, підзвітні та інклюзивні інституції на всіх рівнях». Я це роблю. Мир означає, що немає війни і що світом керують спокійно. Справедливість означає справедливість і справедливість без упередженості. Важливо усвідомити мир і справедливість у всьому світі, щоб люди могли жити мирно, не наражаючись на загрозу війни чи переслідувань.

Війни та громадянські протистояння руйнують мирне життя людей і забирають життя багатьох. Люди не можуть жити спокійно, якщо не знають, коли почнеться війна. У несправедливому суспільстві багато людей відчувають невдоволення й ненависть і проводять свої дні, відчуваючи заздрість і страждання.
Мир і справедливість повинні бути реалізовані в усьому світі, щоб люди в усьому світі могли жити мирним і щасливим життям. Якщо мир і справедливість будуть реалізовані, невдоволення та суперечки людей мають зменшитися.
Від компаній вимагається не спричиняти конфлікти чи несправедливість у своїй комерційній діяльності, а також підтримувати та співпрацювати в реалізації миру та справедливості.
Організація Об’єднаних Націй поставила 12 конкретних цілей для «миру, справедливості та міцних інституцій». Для того, щоб справді досягти мети «мир, справедливість і міцні інституції», давайте поглянемо на ці цілі та подумаємо про них.

16.1 Значно скоротити всі форми насильства та пов’язану з ними смертність повсюди

Ми говоримо про припинення насильства.
Для компаній важливо працювати над викоріненням насильства в усіх місцях, де вони ведуть бізнес, включаючи робоче місце, а також проводити інформаційно-просвітницькі заходи для викорінення насильства в домівках співробітників і ділових партнерів.

16.1 Проект плану дій
・«Ми працюватимемо над викоріненням насильства в усіх місцях, де ми ведемо бізнес, включно з робочими місцями, а також проводитимемо освітні заходи, щоб викорінити насильство в домівках наших співробітників і ділових партнерів».

16.2 Припинення жорстокого поводження, експлуатації, торгівлі та всіх форм насильства та тортур щодо дітей

Тут написано про викорінення такого насильства над дітьми, як жорстоке поводження з дітьми.
Як компанія, участь у заходах з підвищення обізнаності щодо викорінення насильства щодо дітей можна вважати заходом внеску.

16.2 Проект плану дій
・«Брати участь у просвітницьких заходах щодо викорінення насильства над дітьми»

16.3 Сприяти верховенству права на національному та міжнародному рівнях і забезпечити рівний доступ до правосуддя для всіх

Йдеться про верховенство права та рівний доступ до правосуддя.
Окрім дотримання законодавства у підприємницькій діяльності, компаніям бажано певною мірою дізнатися про судову систему країни, готуючись до суперечок. Також може бути важливою підтримка заходів, спрямованих на реалізацію верховенства права та рівного доступу до правосуддя.

16.3 Проект плану дій
・«Дотримуйтесь закону в бізнесі та готуйтеся до конфліктів, дізнавшись про судову систему країни».

16.4 До 2030 року суттєво скоротити незаконні фінансові потоки та потоки зброї, посилити відновлення та повернення викрадених активів і боротися з усіма формами організованої злочинності

Йдеться про боротьбу з незаконними потоками фінансів і зброї, повернення викрадених активів і викорінення організованої злочинності.
Як компанії, важливо не тільки не втручатися в незаконну діяльність та організовану злочинність, але й уникати ведення бізнесу з компаніями, які беруть участь у такій діяльності. Крім того, можливо, варто вжити заходів профілактики, щоб не бути причетним до злочинів.

16.4 Проект плану дій
・«Ми не лише не будемо брати участь у незаконній діяльності чи організованій злочинності, але й утримуватимемося від ведення бізнесу з компаніями, які є серйозно підозрюваними в причетності до такої діяльності. Ми також вживатимемо превентивних заходів, щоб уникнути участі у злочинах, тощо.”

16.5 Значно скоротити корупцію та хабарництво в усіх їх формах

Йдеться про боротьбу з корупцією та хабарництвом.
Компанії зобов’язані не лише не втягуватися в корупцію та хабарництво, а й уникати ведення бізнесу з компаніями, які є серйозно підозрюваними у причетності до них, і вживати превентивних заходів, щоб уникнути втягнення в корупцію та хабарництво.

16.5 Проект плану дій
・«Ми не лише не будемо брати участь у корупції та хабарництві, але й утримуватимемося від ведення бізнесу з компаніями, які є серйозними підозрами у причетності до них, і вживатимемо превентивних заходів, щоб уникнути залучення до корупції та хабарництва».

16.6 Розвивайте ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях

Йдеться про розвиток ефективних, підзвітних і прозорих державних установ для досягнення миру та справедливості.
Як компанія, одним із способів зробити свій внесок у досягнення цієї мети може бути підтримка таких організацій, як Омбудсмен, який наглядає за справедливістю та прозорістю державних установ.

16.6 Проект плану дій
・«Дослідіть, чи існує організація, яка контролює справедливість і прозорість державних установ, таких як омбудсмен, у регіоні, де ми працюємо, і подумайте про підтримку її».

16.7 Забезпечити оперативне, інклюзивне, репрезентативне та репрезентативне прийняття рішень на всіх рівнях

Йдеться про прийняття рішень на всіх рівнях.
Як компанія, ви можете подумати про способи внести свій внесок, переглядаючи спосіб, у який ваша компанія приймає рішення, і вимагаючи вдосконалення процесу прийняття рішень місцевими органами влади та громадами.

16.7 Проект плану дій
・«Ми переглянемо процес прийняття рішень у нашій компанії з точки зору того, чи є воно оперативним, всеосяжним, активним і репрезентативним».

16.8 Розширити та зміцнити участь країн, що розвиваються, в інститутах глобального управління

У ньому йдеться про розширення та зміцнення участі країн, що розвиваються, у міжнародних організаціях, таких як Світова організація торгівлі.
Як компанії, можливо, виникне необхідність робити майбутні прогнози та плани в очікуванні можливості того, що країни, що розвиваються, матимуть більше голосу в міжнародних організаціях.

16.8 Проект плану дій
・«Ми робитимемо прогнози та плани на майбутнє в очікуванні можливості того, що країни, що розвиваються, матимуть більше голосу в міжнародних організаціях».

16.9 До 2030 року забезпечити юридичну особу для всіх, включаючи реєстрацію народження

Це все про юридичну особу, включаючи безкоштовну реєстрацію народження.
Як компанія, при розширенні в країні, що розвивається, перевірка системи правової ідентифікації цієї країни та, залежно від ситуації, підтримка її вдосконалення може бути одним із видів діяльності.

16.9 Проект плану дій
・«Під час просування країни, що розвивається, перевірте правову систему ідентифікації цієї країни»

16.10 Забезпечувати доступ громадськості до інформації та захищати основні свободи відповідно до національного законодавства та міжнародних угод

Він охоплює доступ до інформації та основні свободи відповідно до національного законодавства та міжнародних угод.
Для компаній це може бути одним із заходів для сприяння розумінню статусу доступу до інформації та основних свобод у регіонах, де вони працюють в Японії та за кордоном, а в деяких випадках – підтримка покращення.

16.10 Проект плану дій
・«Ми розглянемо ситуацію з доступом до інформації та основними свободами в областях, де ми працюємо в Японії та за кордоном, і підтримаємо їх покращення залежно від обставин».

16.a Зміцнення відповідних національних інституцій, у тому числі через міжнародне співробітництво, для нарощування потенціалу на всіх рівнях, зокрема в країнах, що розвиваються, для запобігання насильству та боротьби з тероризмом і злочинністю

Тут йдеться про зміцнення національних інститутів для викорінення тероризму та злочинності та запобігання насильству, особливо в країнах, що розвиваються.
Як компанія, бажано не лише уникати втручання в тероризм, злочинність і насильство, але й підтримувати зміцнення національних інститутів для їх викорінення.

16.a Проект плану дій
・«Ми не будемо втручатися в тероризм, злочинність або насильство, і ми підтримуватимемо зміцнення національних інституцій для їх викорінення».

16.b Сприяти та застосовувати недискримінаційні закони та політику для сталого розвитку

Тут ви знайдете недискримінаційні закони та політику.
Компанії не повинні вдаватися до несправедливої дискримінації у своїй бізнес-діяльності та заохочувати уряд просувати та впроваджувати дискримінаційні закони та політику як спосіб сприяти досягненню ЦУР.

16.b Проект плану дій
・«Ми не будемо несправедливо дискримінувати в нашій бізнес-діяльності та заохочуватимемо уряди просувати та впроваджувати дискримінаційні закони та політику».