Дванадцята ціль розвитку — «відповідальне споживання та виробництво». Мета полягає в тому, щоб «забезпечити стійкі моделі виробництва та споживання». Виробництво означає роботу, яка створює цінні речі для людей, які потребують їх у повсякденному житті, наприклад обробка натуральних продуктів. Споживання означає використовувати і витрачати речі. Мета полягає в тому, щоб забезпечити сталість виробництва та споживання. Тому ми вважаємо, що виробники та споживачі несуть певну відповідальність.

У суспільстві люди займаються різноманітною виробничою та споживчою діяльністю. Люди виробляють і споживають в основному для того, щоб заробити собі на існування. У деяких випадках виробництво та споживання здійснюються для хобі, розваги, гри, навчання, азартних ігор або суперечок.
Виробнича діяльність споживає енергію. Виробництво здійснюється шляхом обробки, складання та нагрівання деяких матеріалів. Під час виробництва можуть утворюватися вихлопне тепло, вихлопні гази, відпрацьована рідина, відходи тощо.
Споживацька діяльність також потребує енергії. Споживання часто породжує велику кількість відходів. Соціальною проблемою може стати й утворення відходів, таких як нереалізована продукція, пакувальні матеріали та тара.
Як споживання, так і виробництво негативно впливають на навколишнє середовище. У деяких випадках можуть існувати споживчі види діяльності, які створюють важкий тягар для навколишнього середовища і не можуть вважатися стійкими.
Компанії зобов’язані зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, щоб їхня виробнича діяльність була сталою, а також проводити просвітницьку діяльність і розробляти способи запобігання споживачам, які використовують їхню продукцію, від погіршення навколишнього середовища.
Організація Об’єднаних Націй поставила 11 конкретних цілей щодо «відповідального виробництва та споживання». Давайте поглянемо на ці цілі та подумаємо про них, щоб справді досягти цілей «відповідального виробництва та споживання».

12.1 Впроваджувати 10-річну рамкову програму моделей сталого споживання та виробництва, при цьому всі країни вживають заходів, а розвинені країни беруть на себе провідну роль, беручи до уваги розвиток і можливості країн, що розвиваються

Тут написано про впровадження 10YFP. 10YFP розшифровується як «Десятирічна рамка сталого споживання та виробництва» і була прийнята в Ріо, Бразилія, у 2012 році. Ця рамка складається з шести програм. По-перше, це інформація для споживачів, яка дозволяє споживачам робити стійкий вибір. Друге – стійкі публічні закупівлі. Третій – сталий туризм і екотуризм, четвертий – стійке будівництво, п’ятий – стійкі продовольчі системи, шостий – сталий спосіб життя та освіта.
Компанії можуть бути зобов’язані співпрацювати у впровадженні шести програм 10YFP для просування свого бізнесу та брати участь у допоміжних заходах для країн, що розвиваються, щоб вжити заходів під час розширення діяльності в країнах, що розвиваються.

12.1 Проект плану дій
・«Ми співпрацюватимемо у впровадженні шести програм 10YFP у просуванні проекту та братимемо участь у заходах з підтримки країн, що розвиваються, щоб вжити заходів під час розширення діяльності в країни, що розвиваються».

12.2 До 2030 року досягти сталого управління та ефективного використання природних ресурсів

Йдеться про управління та використання природних ресурсів. Природні ресурси — корисні для людини речовини, знайдені в природі. Приклади включають воду, мінерали, ліси, морепродукти та дику природу.
Як компанія, ми працюватимемо над сталим управлінням та ефективним використанням природних ресурсів, які ми споживаємо у своїй бізнес-діяльності, і беремо участь у діяльності з підтримки країн, що розвиваються, щоб вжити заходів під час розширення діяльності в країнах, що розвиваються.

12.2 Проект плану дій
・«Ми працюватимемо над сталим управлінням і ефективним використанням природних ресурсів, які споживаються в нашій бізнес-діяльності, і брати участь у заходах підтримки країн, що розвиваються, щоб вжити заходів при розширенні в країни, що розвиваються».

12.3 До 2030 року вдвічі скоротити глобальні харчові відходи на душу населення на рівні роздрібної торгівлі та споживачів і зменшити втрати їжі вздовж ланцюгів виробництва та постачання, включаючи втрати після збору врожаю

Йдеться про скорочення харчових відходів на рівні роздрібної торгівлі та споживачів, а також про скорочення втрат харчових продуктів у ланцюжку виробництва та постачання.
Як компанії, можливо, буде необхідно продовжувати працювати над зменшенням втрат їжі при просуванні бізнесу, пов’язаного з харчовими продуктами, а також працювати над зменшенням харчових відходів у кафетеріях компанії та місцях відпочинку.

12.3 Проект плану дій
・«Ми продовжуватимемо працювати над зменшенням втрат їжі, просуваючи бізнес, пов’язаний з харчовими продуктами, а також працюватимемо над зменшенням харчових відходів у наших кафетеріях і зонах відпочинку».

12.4 До 2020 року досягти екологічно безпечного поводження з хімічними речовинами та всіма відходами протягом усього їх життєвого циклу відповідно до узгоджених міжнародних рамок і значно зменшити їх викиди в повітря, воду та ґрунт, щоб мінімізувати їхній негативний вплив на здоров’я людини та навколишнє середовище.

Йдеться про належне управління хімічними речовинами та відходами та різке скорочення їх викидів.
Як компанія, під час роботи з хімічними речовинами та відходами в ході діяльності, вона повинна сформулювати та впровадити конкретні плани щодо їх управління та скорочення викидів.

12.4 Проект плану дій
・«Якщо ми працюємо з хімічними речовинами або відходами під час нашої діяльності, ми розробимо та реалізуємо конкретні плани щодо їх управління та скорочення викидів».

12.5 До 2030 року суттєво зменшити утворення відходів шляхом запобігання, скорочення, переробки та повторного використання

Тут мова йде про значне скорочення відходів.
Тут компанії також повинні будуть сформулювати та реалізувати плани щодо зменшення відходів шляхом запобігання, зменшення, переробки та сприяння повторному використанню відходів.

12.5 Проект плану дій
・«Ми розробимо та реалізуємо план зменшення відходів шляхом запобігання, зменшення, переробки та сприяння повторному використанню відходів».

12.6 Заохочуйте компанії, особливо великі та транснаціональні компанії, до прийняття стійких практик та інтеграції інформації про сталий розвиток у свій цикл звітності

Йдеться про заохочення компаній до впровадження стійких практик.
У майбутньому не лише великі та міжнародні компанії, а й загальні компанії будуть зобов’язані запроваджувати стійкі ініціативи та включати інформацію про сталий розвиток у свої регулярні звіти.

12.6 Проект плану дій
・«Запроваджуйте екологічні практики та включайте інформацію про сталий розвиток у регулярні звіти»

12.7 Сприяти сталим практикам державних закупівель відповідно до національної політики та пріоритетів

Про екологічні державні закупівлі можна прочитати тут. Екологічні державні закупівлі означають вибір і закупівлю речей, які можна використовувати постійно в майбутньому, а не речей, які тимчасово використовуються в державних закупівлях.
Що ми можемо зробити як компанія, так це прагнути збільшити кількість замовлень на державні закупівлі, проводячи опитування, відповіді та пропозиції щодо сталих державних закупівель.

12.7 Проект плану дій
・«Ми прагнемо збільшити кількість замовлень на державні закупівлі, одночасно проводячи опитування, відповіді та пропозиції щодо сталих державних закупівель».

12.8 До 2030 року забезпечити, щоб люди всюди мали відповідну інформацію та обізнаність щодо сталого розвитку та способу життя в гармонії з природою

Йдеться про обмін інформацією та обізнаністю щодо сталого розвитку та способу життя в гармонії з природою.
Як компанія, однією з ініціатив є сприяння обміну інформацією та просвітницькій діяльності всередині компанії, просвітницькій діяльності за межами компанії, поширенню інформації про ініціативи та спільним навчальним заняттям.

12.8 Проект плану дій
・ «Сприяти обміну інформацією та просвітницькій діяльності всередині компанії, просвітницькій діяльності за межами компанії, поширенню інформації про ініціативи, спільним навчальним заняттям тощо».

12.a Підтримка країн, що розвиваються, у зміцненні їх науково-технічного потенціалу для переходу до більш стійких моделей споживання та виробництва

Йдеться про науково-технічну допомогу країнам, що розвиваються, для переходу до більш стійких моделей споживання та виробництва.
Як компанія, розширюючись у країнах, що розвиваються, ми можемо думати про способи сприяння досягненню ЦУР, наприклад участь у заходах підтримки країн, що розвиваються, для переходу до більш стійких моделей споживання та виробництва.

12.a Проект плану дій
・«Поширюючись на країни, що розвиваються, ми братимемо участь у заходах з підтримки країн, що розвиваються, щоб рухатися до більш стійких моделей споживання та виробництва».

12.b Розробити та впровадити інструменти для моніторингу впливу сталого розвитку сталого туризму, який створює робочі місця та просуває місцеву культуру та продукти

Йдеться про розробку та впровадження заходів для вимірювання впливу сталого розвитку на туризм.
Як компанії, може стати важливим враховувати вплив на індустрію туризму, продовжуючи проекти розвитку, і докладати зусиль для сталого розвитку індустрії туризму.

12.b Проект плану дій
・«Ми розглянемо вплив на індустрію туризму, продовжуючи проекти розвитку, і докладемо зусиль для сталого розвитку індустрії туризму».

12.c Раціоналізувати неефективні субсидії на викопне паливо, які сприяють марнотратному споживанню, шляхом усунення ринкових спотворень відповідно до національних обставин, у тому числі шляхом реструктуризації оподаткування та поступового скасування цих шкідливих субсидій, де вони існують, щоб відобразити їхній вплив на навколишнє середовище, повністю враховуючи специфічні потреби та умови країн, що розвиваються, і мінімізація можливих несприятливих впливів на їхній розвиток таким чином, щоб захистити бідних і постраждалі громади

Йдеться про раціоналізацію неефективних субсидій на викопне паливо, які стимулюють марнотратне споживання. Субсидії для пожвавлення економіки можуть сприяти марнотратству витрат і сприяти погіршенню навколишнього середовища. Однак якщо їх скасувати відразу, бідні та інші постраждають дуже сильно. Йдеться про раціоналізацію під час складання плану.
Як компанії, необхідно буде стежити за тенденціями національної політики, такими як раціоналізація субсидій на викопне паливо, і включати їх у бізнес-плани.

12.c Проект плану дій
・ «Слідкуючи за тенденціями національної політики щодо раціоналізації субсидій на викопне паливо, ми включатимемо такі заходи в наші бізнес-плани».