11-та ціль розвитку — «Створення міста, де люди зможуть продовжувати жити». Метою є «досягнення інклюзивних, безпечних, стійких і сталих міст і населених пунктів». Інклюзивний означає приймати різноманітність і охоплювати його, а стійкий означає бути стійким і стійким. Стійкість міст і населених пунктів також важлива, щоб людям не довелося турбуватися про майбутнє. Якщо ви збираєтеся жити тут, ви хочете жити в місті, де ви можете продовжувати жити спокійно.

У чому причина того, що місто непридатне для проживання? Як місто загине? Як розвивати міста, щоб люди жили в них?
Проблем, з якими стикається місто, багато і різноманітних. Багато міст хвилюються за майбутнє через проблеми.
Існують різні фактори ризику для руйнування міст, такі як великомасштабні катастрофи, такі як виверження, землетруси, повені, спалахи епідемій, війни, громадянські конфлікти та заворушення, забруднення води та втрата роботи через відставання технологій.
Для Організації Об’єднаних Націй запобігання та покращення нетрів, покращення транспортних систем, житлове планування та управління, захист культурної та природної спадщини, протидія стихійним лихам, протидія забрудненню навколишнього середовища, забезпечення безпеки та сприяння використанню зелених зон та громадських місць тощо, здається, позиціонується як проблема розвитку міста, де люди можуть продовжувати жити.
Для компаній може стати важливим підтримувати або сприяти створенню більш зручних, безпечних і сталих міст у своїй бізнес-діяльності.
Крім того, Організація Об’єднаних Націй поставила 10 конкретних завдань щодо «розвитку міст, де люди можуть продовжувати жити». Давайте поглянемо на ці цілі та подумаємо про них, щоб справді досягти мети «побудувати місто, де люди зможуть продовжувати жити».

11.1 До 2030 року забезпечити всім доступ до адекватного, безпечного та доступного житла та базових послуг, а також покращити нетрі

Це спрямовано на покращення стану нетрів шляхом забезпечення доступу до житла та основних послуг, необхідних для повсякденного життя.
Як компанія, один із способів зробити свій внесок – це запобігти утворенню нетрів у основних сферах діяльності в Японії та за кордоном або підтримати чи співпрацювати з діяльністю з покращення нетрів.

11.1 Проект плану дій
・”Підтримувати або співпрацювати з діяльністю по благоустрою нетрів або запобіганню нетрям у основних місцевих та закордонних сферах діяльності”

11.2 До 2030 року надати всім доступ до безпечних, недорогих, доступних і стійких транспортних систем, підвищуючи безпеку дорожнього руху, зокрема шляхом розширення громадського транспорту, приділяючи особливу увагу потребам тих, хто перебуває в уразливому становищі, жінок, дітей, осіб з обмеженими можливостями та людей похилого віку осіб

Метою тут є покращення транспортної системи, особливо шляхом розширення громадського транспорту.
Японія вважається країною з добре розвиненою транспортною системою, але нерідко проблеми становлять регіональні відмінності в зручності.
Як компанія, ми можемо певним чином зробити внесок у ведення бізнесу, наприклад, беручи участь у рухах, які покращують безпеку дорожнього руху та зручність руху для вразливих людей.

11.2 Проект плану дій
・«Під час ведення бізнесу ми братимемо участь у рухах, спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зручності руху для людей, які перебувають у вразливому становищі».

11.3 До 2030 року посилити інклюзивну та стійку урбанізацію та потенціал для спільного, комплексного та сталого планування та управління населеними пунктами в усіх країнах

Йдеться про урбанізацію та посилення міського потенціалу.
Як компанія, ми можемо зробити свій внесок, підтримуючи або беручи участь у кампаніях з покращення та благоустрою міського середовища.

11.3 Проект плану дій
・«Підтримувати або брати участь у кампаніях з покращення навколишнього середовища та благоустрою міст»

11.4 Посилити зусилля щодо захисту та збереження світової культурної та природної спадщини

Тут вступає в дію охорона та збереження культурної та природної спадщини.
У компанії також є спосіб зробити внесок, схвалюючи або беручи участь у заходах із захисту та збереження культурної та природної спадщини.

11.4 Проект плану дій
・«Підтримувати або брати участь у заходах із захисту та збереження культурної та природної спадщини»

11.5 До 2030 року суттєво зменшити кількість смертей і постраждалих людей, а також суттєво зменшити прямі економічні втрати відносно глобального валового внутрішнього продукту, спричинені стихійними лихами, у тому числі пов’язаними з водою, з акцентом на захист бідних і вразливих груп населення ситуації.

Мета тут – суттєво зменшити кількість загиблих і жертв катастроф.
Як компанія, ми можемо подумати про внесення заходів, таких як участь у заходах із запобігання та пом’якшення наслідків стихійних лих у співпраці з жителями регіонів, де ми працюємо.

11.5 Проект плану дій
・«Брати участь у заходах із запобігання та пом’якшення наслідків катастроф у співпраці з місцевими жителями, де ми працюємо»

11.6 До 2030 року зменшити негативний вплив міст на навколишнє середовище на душу населення, зокрема, приділяючи особливу увагу якості повітря та поводженню з міськими та іншими відходами

Тут описані покращення навколишнього середовища, такі як забруднення повітря та зменшення відходів.
Як компанія, ми зобов’язані постійно працювати над зменшенням викидів забруднюючих речовин під час нашої комерційної діяльності, а також підтримувати та брати участь у місцевих заходах з покращення навколишнього середовища.

11.6 Проект плану дій
・«Ми продовжуватимемо працювати над зменшенням викидів забруднюючих речовин під час нашої комерційної діяльності, а також підтримуватимемо місцеві заходи з покращення навколишнього середовища та братиму участь у них».

11.7 До 2030 року забезпечити загальний доступ до безпечних, інклюзивних і доступних зелених і громадських місць, зокрема для жінок і дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями

Він описує покращення міського середовища шляхом забезпечення доступу до зелених насаджень і громадських місць.
Компанії зобов’язані не лише запобігати погіршенню міського середовища у своїй господарській діяльності, а й підтримувати та брати участь у діяльності з покращення міського середовища.

11.7 Проект плану дій
・«Ми не будемо спричиняти погіршення міського середовища в нашій бізнес-діяльності, і ми будемо підтримувати та брати участь у діяльності з покращення міського середовища».

11.a Підтримувати позитивні економічні, соціальні та екологічні зв’язки між міськими, приміськими та сільськими районами шляхом посилення національного та регіонального планування розвитку

Він написаний для підтримки позитивних економічних, соціальних та екологічних зв’язків між містами, приміськими та сільськими районами.
Як компанії, важливо сприяти пожвавленню економічних зв’язків у містах і селі через ділову діяльність, а також підтримувати та брати участь у підтримці соціальних та екологічних зв’язків.

11.a Проект плану дій
・«Ми сприятимемо пожвавленню економічних зв’язків у містах і сільській місцевості через нашу бізнес-діяльність, а також підтримуватимемо та братиму участь у підтримці соціальних та екологічних зв’язків».

11.b До 2020 року суттєво збільшити кількість міст і населених пунктів, які приймають і впроваджують інтегровані політики та плани щодо інклюзії, ефективного використання ресурсів, пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них, стійкості до катастроф, а також розробити та впровадити відповідно до Сендайської рамкової програми. для зменшення ризику стихійних лих на 2015-2030 роки, цілісне управління ризиками стихійних лих на всіх рівнях

Тут написано про створення сталих міст і збільшення кількості жителів у більш стійких містах, які впровадили певну політику та плани.
Як компанії, можливо, у майбутньому буде потрібно розвивати бізнес в очікуванні збільшення міграції до стійких міст, а також зацікавленості в національному міському плануванні.

11.b Проект плану дій
・«Ми будемо розвивати наш бізнес в очікуванні зростання міграції до стійких міст, а також зацікавлені в національному міському плануванні».

11.c Підтримка найменш розвинутих країн, у тому числі через фінансову та технічну допомогу, у будівництві стійких і міцних будівель з використанням місцевих матеріалів

Тут написана підтримка розвитку міст у найменш розвинених країнах.
Як компанія, коли ви розширюєтеся в найменш розвинену країну, зацікавленість у діяльності з розвитку місцевої громади, надання порад і участь може бути одним із способів зробити внесок.

11.c Проект плану дій
・«Під час розширення діяльності в найменш розвинену країну я буду цікавитися діяльністю з розвитку місцевої громади, надаватиму поради та беру участь».