Десята ціль розвитку — «Зменшення нерівності між людьми та країнами». Метою є «зменшення нерівності всередині та між країнами». Нерівність визначається як дискримінація або інше ставлення. Там, де є голод, бідність або великі розбіжності всередині країни та за її межами, часто виникає невиправдана нерівність. Нерівність спричиняє бідність, голод, нерівність у сфері освіти та нерівність у доходах. Мета тут полягає в тому, щоб усунути нещастя, від якого страждає багато людей, шляхом усунення нерівності.

Нерівність і дискримінація є однією з головних причин людського нещастя. Нерівність і дискримінація часто викликають у серцях людей невдоволення, заздрість, образу і ненависть. Якщо невдоволення, заздрість, образа, ненависть посиляться, суспільство буде розділене, антагонізм поглиблюватиметься, часті конфлікти, а врешті-решт це може призвести до війни.
У деяких суспільствах нерівність і дискримінація не створюють розколу чи конфлікту і, здається, є стабільними. У суспільстві, де порядок суворо підтримується потужною військовою силою, де за людьми ретельно стежать або де вкорінені тверді переконання, людям доводиться миритися з нерівністю та дискримінацією, не скаржачись. Але в такому суспільстві люди не можуть бути щасливими. Суспільство, в якому відбувається рух за усунення нерівності та дискримінації, обмежене суспільством, у якому певною мірою визнаються свобода слова та свобода релігії, і де люди можуть скаржитися на нерівність та дискримінацію.
Навіть у суспільстві, де свобода слова та свобода віросповідання широко визнані, проблеми нерівності та дискримінації не зникнуть, доки люди незадоволені. І навпаки, через свободу слова питання нерівності та дискримінації стали гарячою темою, іноді спричиняючи конфлікти та розбіжності.
Чи можлива досконала людська рівність? Чи спроба досягти ідеальної рівності не лише посилює проблему?
А як щодо нерівності між країнами? Кожна нація має свою історію, а взаємини між націями складно переплетені. Необхідно виправити несправедливий дисбаланс. Але що і як нам виправити?
«Усунення нерівності між людьми та країнами» може бути неправильною метою. Але саме тому важливо знайти нерівність і дискримінацію та докласти зусиль для їх усунення.
Вважається, що для компаній стане важливим усунення нерівності всередині компанії під час їх діяльності, а також співпрацювати або підтримувати виправлення нерівності в регіонах, де вони працюють, і за кордоном.
Організація Об’єднаних Націй поставила 10 конкретних цілей для «зменшення нерівності між людьми та країнами». Давайте поглянемо на ці цілі та подумаємо про них, щоб справді досягти мети «зменшити нерівність між людьми та країнами».

10.1 До 2030 року поступово досягти та підтримувати зростання доходів найнижчих 40 відсотків населення темпами, вищими за середні по країні

Це має на меті виправити нерівність доходів шляхом підвищення темпів зростання доходів групи з низькими доходами вище середнього.
У випадку компанії, наприклад, встановлюючи вищі надбавки до зарплати для працівників з низьким рівнем доходів і менші надбавки до зарплати для людей з високими доходами, таких як менеджери та керівники, можна зменшити різницю в доходах у компаніях. Однак, можливо, є вихід, оскільки зарплата пов’язана з продуктивністю компанії в цілому та рівнем внеску співробітників, необхідно ретельно приймати рішення, щоб не посилювати незадоволення співробітників.

10.1 Проект плану дій
・«Під час визначення системи оплати праці та темпів підвищення заробітної плати ми будемо враховувати виправлення диспропорцій у доходах на додаток до показників компанії в цілому та внеску працівників».

10.2 До 2030 року розширити можливості та сприяти соціальному, економічному та політичному залученню всіх, незалежно від віку, статі, інвалідності, раси, етнічного походження, походження, релігії, економічного чи іншого статусу

Здається, це було спрямовано на реалізацію суспільства, яке приймає різноманітність, зміцнює здібності різних людей і приймає їх.
Було б краще, щоб компанії розглядали різноманітність як всередині компанії, так і за її межами, а також здійснювали допоміжну діяльність для створення суспільства, яке приймає різноманітність.

10.2 Проект плану дій
・«Ми приділятимемо увагу різноманітності як всередині компанії, так і за її межами, а також здійснюватимемо підтримку діяльності для реалізації суспільства, яке приймає різноманітність».

10.3 Забезпечення рівних можливостей і зменшення нерівності результатів, у тому числі шляхом скасування дискримінаційних законів, політики та практики та сприяння належному законодавству, політикам і діям у цьому відношенні

Йдеться про усунення рівних можливостей і нерівності результатів шляхом скасування дискримінаційних законів, політики та практики.
Як компанії, бажано усунути дискримінаційні практики в компанії, створити рівні можливості для працівників і створити систему, яка дозволяє всім співпрацювати та досягати результатів.

10.3 Проект плану дій
・«Ми ліквідуємо дискримінаційні практики в компанії, створимо рівні можливості для працівників і створимо систему, яка дозволить усім співпрацювати та досягати результатів».

10.4 Прийняти політику, особливо фіскальну політику, політику заробітної плати та соціального захисту, і поступово досягти більшої рівності

Метою є усунення диспропорцій і розширення рівності за допомогою фіскальної політики, політики заробітної плати та соціального забезпечення.
Метою компанії може бути робота над створенням системи оплати праці, яка усуває диспропорції та розширює рівність.

10.4 Проект плану дій
・«Працюйте над створенням системи оплати праці, яка усуває диспропорції та розширює рівність»

10.5 Удосконалити регулювання та моніторинг глобальних фінансових ринків та установ, а також посилити впровадження таких правил

Йдеться про фінансовий моніторинг і посилення нормативної бази.
Компанії зобов’язані дотримуватися законів і нормативних актів, пов’язаних з фінансами, і утримуватися від високоризикованих операцій, навіть якщо вони не порушують законів і нормативних актів.

10.5 Проект плану дій
・Дотримуйтеся законів і нормативних актів, пов’язаних з фінансами, і утримуйтеся від високоризикованих транзакцій, навіть якщо вони не порушують закони та нормативні акти.

10.6 Забезпечити розширене представництво та право голосу країн, що розвиваються, у процесі прийняття рішень у глобальних міжнародних економічних і фінансових установах з метою створення більш ефективних, надійних, підзвітних і легітимних установ

Вона спрямована на вдосконалення глобальних міжнародних економічних і фінансових інститутів шляхом розширення впливу країн, що розвиваються.
Для компанії може бути цікаво включити процес прийняття рішень на основі перспективи країн, що розвиваються, шляхом посилення голосу працівників із країн, що розвиваються, у розвитку бізнесу.

10.6 Проект плану дій
・«Ми розглянемо можливість включення в корпоративне управління прийняття рішень на основі перспективи країн, що розвиваються».

10.7 Сприяти впорядкованій, безпечній, регулярній та відповідальній міграції та мобільності людей, у тому числі шляхом впровадження спланованої та добре керованої міграційної політики

Йдеться про полегшення міграції та пересування людей сюди.
Як компанія, один із можливих вкладів — створити систему прийняття іммігрантів як працівників.

10.7 Проект плану дій
・«Приймаючи іммігрантів як працівників, створіть систему підтримки, яка допоможе їм легше вивчити мову, звикнути до робочого місця та вдосконалити свої навички».

10.a Запровадити принцип спеціального та диференційованого режиму для країн, що розвиваються, зокрема найменш розвинених країн, відповідно до угод Світової організації торгівлі

Йдеться про преференційний режим для країн, що розвиваються, які дотримуються угод СОТ.
Як компанія, я вважаю, що внесок у розвиток країн, що розвиваються, під час торгівлі призведе до внеску в ЦУР.

10.a Проект плану дій
・«Займаючись торгівлею тощо, плануйте та впроваджуйте заходи, які сприяють розвитку країн, що розвиваються»

10.b Заохочувати офіційну допомогу розвитку та фінансові потоки, включаючи прямі іноземні інвестиції, до держав, де є найбільша потреба, зокрема найменш розвинених країн, африканських країн, малих острівних держав, що розвиваються, і країн, що не мають виходу до моря, відповідно до їхніх національних планів і програм

У ньому зазначено, що такі кошти, як ODA, будуть спрямовані в країни, де є найбільша потреба.
Як компанії, особливо при розвитку бізнесу в країнах, що розвиваються, буде важливо звернути пильну увагу на ситуацію з офіційною розробкою уряду при складанні бізнес-плану.

10.b Проект плану дій
・«Особливо при розвитку бізнесу в країнах, що розвиваються тощо, ми складатимемо бізнес-план, приділяючи пильну увагу ситуації з офіційною розробкою уряду».

10.c До 2030 року зменшити до рівня менш ніж 3 відсотки трансакційні витрати на грошові перекази мігрантів і ліквідувати коридори переказів із вартістю вище 5 відсотків

Вважається, що це спроба трудових мігрантів зменшити тягар гонорарів при відправленні грошових переказів родичам, які проживають у їхніх країнах.
Як компанія, коли наймає працівників-іммігрантів або працівників-мігрантів з-за кордону, вони можуть бути в змозі надати підтримку, наприклад провести дослідження та надати інформацію про методи грошових переказів за низькі комісії.

10.c Проект плану дій
・«При наймі працівників-мігрантів або працівників-мігрантів з-за кордону ми надамо підтримку, щоб зменшити для них тягар грошових переказів».