Подумайте про цілі сталого розвитку (ЦУР) і курс дій вашої компанії. Як відобразити ЦУР у корпоративній поведінці є важливим питанням для компаній. Якщо відтепер ви прагнете розвивати свій бізнес, дуже важливо мати конкретне уявлення про ЦУР і думати про те, які дії ви повинні вжити для досягнення кожної цілі та завдання. Тут ми розглянемо кожну ціль ЦУР і курс дій як компанії.

вступ

ЦУР – це абревіатура від Цілей сталого розвитку, які загалом складаються з 17 пунктів (включаючи 169 цілей), таких як бідність, голод, здоров’я та добробут, прийняті Організацією Об’єднаних Націй.
Стійкий означає, що щось триває нескінченно, зберігаючи свій поточний стан. Якщо нинішня система не є стійкою, вона з часом зайде в глухий кут. Щоб суспільство не зайшло в глухий кут, необхідно замінити систему на стійкий метод.
Розвиток означає вирубування гір і вирубку лісів, щоб відкрити землю та освоїти її, а також запровадити нові технології у світі. Такі дії, як вирубка лісів і розробка нових технологій, здійснюються країнами та компаніями. Розвиток націй і компаній в основному для зростання націй і компаній. Якщо розробка буде вестися активно, то це сприятиме розвитку промисловості. Однак розвиток часто руйнує довкілля та спричиняє забруднення. У деяких випадках прірва між багатими і бідними збільшується, викликаючи соціальні заворушення та конфлікти.
Коли нація чи компанія здійснює будь-який розвиток, необхідно враховувати вплив на суспільство та змінювати напрямок розвитку, щоб сприяти стійкості суспільства. Очікується, що майбутній розвиток сприятиме стійкості суспільства.
Ціль – це позначка, до якої ви прагнете, коли щось робите. ООН поставила 17 цілей і закликає нас діяти для їх досягнення. Спочатку розглянемо кожну ціль докладніше. Потім, розглянувши, чи правильна ціль і чи є вона значущою для компанії, давайте подумаємо про те, яку мету і напрямок дій має встановити компанія.

1 НІ БІДНОСТІ

Перша ціль розвитку — «Ні бідності». Мета полягає в тому, щоб «повсюдно покінчити з бідністю в усіх її формах». Бідність означає бути бідним і мати важке життя. Людям дуже боляче не мати надії продовжити своє життя через свою бідність і проводити свої дні,...

2 НУЛЬ ГОЛОДУ

Друга ціль розвитку – «Нуль голоду». Мета полягає в тому, щоб «покінчити з голодом, досягти продовольчої безпеки та покращити харчування та сприяти сталому сільському господарству». Голод - це нестача їжі і голодування. Без необхідної нам їжі стає важ...

3 МІЦНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ДОБРОПОЧУТТЯ

Третя ЦУР – «Міцне здоров’я та добробут для всіх». Метою є «забезпечення здорового життя та сприяння добробуту для всіх у будь-якому віці». Здоров’я – це стан доброго здоров’я та життєвої сили, як фізичної, так і психічної. Благополуччя означає позбавити л...

4 ЯКІСНА ОСВІТА

Четверта ціль розвитку – «Якісна освіта для всіх». Мета полягає в тому, щоб «забезпечити інклюзивну та справедливу якісну освіту та сприяти можливостям навчання протягом усього життя для всіх». Освіта означає навчання та виховання, спрямування незрілих та і...

5 ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

П’ята ЦУР – «Досягнемо гендерної рівності». Метою є «досягнення гендерної рівності та розширення можливостей усіх жінок і дівчат». Стать - це різниця між чоловіком і жінкою. Рівність означає однакове ставлення до людей без дискримінації. У суспільстві ма...

6 ЧИСТА ВОДА ТА САНІТАРІЯ

Шоста ціль розвитку — «Безпечна вода та туалети в усьому світі». Мета полягає в тому, щоб «забезпечити доступність і стійке управління водою та санітарією для всіх». Там написано «безпечно», але в оригінальному тексті написано «чисто» (не містить шкідливих р...

7 ДОСТУПНА ТА ЧИСТА ЕНЕРГІЯ

Сьома ЦУР – «Доступна та чиста енергія». Мета полягає в тому, щоб «забезпечити доступ до доступної, надійної, стійкої та сучасної енергії для всіх». Енергія - це фізична сила, яка виробляє тепло і потужність. Коли ми говоримо про енергетичні питання, ...

8 ГІДНА ПРАЦЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Восьма ЦУР – «гідна праця та економічне зростання». Метою є «сприяти інклюзивному та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній роботі для всіх». Канджі для економіки є абревіатурою від Keisei Saimin, але англійська економіка...

9 ПРОМИСЛОВІСТЬ, ІННОВАЦІЇ ТА ІНФРАСТРУКТУРА

Дев’ята ціль розвитку — «Давайте побудуємо фундамент для індустрії та технологічних інновацій». Мета полягає в тому, щоб «побудувати стійку інфраструктуру, сприяти інклюзивній та сталий індустріалізації та сприяти інноваціям». Галузь - це бізнес, який займаєть...

10 ЗВЕДЕНІ НЕРІВНОСТІ

Десята ціль розвитку — «Зменшення нерівності між людьми та країнами». Метою є «зменшення нерівності всередині та між країнами». Нерівність визначається як дискримінація або інше ставлення. Там, де є голод, бідність або великі розбіжності всередині країни та...

11 СТАЛІ МІСТА ТА ГРОМАДИ

11-та ціль розвитку — «Створення міста, де люди зможуть продовжувати жити». Метою є «досягнення інклюзивних, безпечних, стійких і сталих міст і населених пунктів». Інклюзивний означає приймати різноманітність і охоплювати його, а стійкий означає бути стійки...

12 ВІДПОВІДАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО

Дванадцята ціль розвитку — «відповідальне споживання та виробництво». Мета полягає в тому, щоб «забезпечити стійкі моделі виробництва та споживання». Виробництво означає роботу, яка створює цінні речі для людей, які потребують їх у повсякденному житті, н...

13 КЛІМАТИЧНІ ДІЇ

13 ЦУР – «Вжити конкретних заходів проти зміни клімату». Мета полягає в тому, щоб «вжити термінових заходів для боротьби зі зміною клімату та її наслідками». Клімат відноситься до середніх умов, таких як температура, вологість, погода та опади. Наприкл...

14 ЖИТТЯ ПІД ВОДОЮ

14-та ЦУР — «Захистимо достаток моря». Метою є «збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів для сталого розвитку». Коли ми думаємо про морські ресурси, ми в першу чергу думаємо про морські продукти, такі як морепродукти та сіль, але м...

15 ЖИТТЯ НА СУШІ

15-та ЦУР – «Захистимо багатство землі». Мета полягає в тому, щоб «захистити, відновити та сприяти сталому використанню наземних екосистем, раціонально керувати лісами, боротися з опустелюванням, а також зупинити та повернути назад деградацію землі та зу...

16 МИР, СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА СИЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ

16-та ЦУР – «Мир, справедливість і міцні інституції». Мета полягає в тому, щоб «сприяти мирним і інклюзивним суспільствам для сталого розвитку, забезпечити доступ до правосуддя для всіх і створити ефективні, підзвітні та інклюзивні інституції на всіх рівнях». ...

17 ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ ЦІЛЕЙ

17 ЦУР – «Досягаймо цілей через партнерство». Мета полягає в тому, щоб «зміцнити засоби реалізації та відродити глобальне партнерство для сталого розвитку». Партнер — це група людей, які поділяють однакові інтереси, а партнерство — це стан або відносин...

Про майбутнє компанії

Схоже, ЦУР змушують компанії вносити серйозні зміни в політику. Якщо ми дотримуємося ЦУР, ми повинні переглянути масове виробництво та масове споживання, утримуватися від розвитку, який має великий вплив на навколишнє середовище, і утримуватися від підприємств...

Національна стратегія

ЦУР вважаються важливими для захисту навколишнього середовища та соціальної стійкості. Однак зусилля щодо досягнення ЦУР також можуть поставити під загрозу націю. Сліпе просування ЦУР призведе до економічної стагнації та спаду. Якщо національна економіка стагнує або с...

Про вплив на весь світ

Цілі розвитку мають великий вплив на світову ситуацію. Є країни, які активно працюють над ЦУР, а є країни, які відмовляються від ЦУР. Деякі країни виграють від просування ЦУР, і навпаки, поширення ЦУР поставить деякі країни в невигідне становище. Зуси...

Про схожість між ЦУР і минулим комунізмом

ЦУР іноді описують як комунізм або форму соціалізму. Насправді ЦУР, як правило, нагадують комунізм минулого. Розуміючи та працюючи над ЦУР, необхідно звернути увагу на схожість із комунізмом. Тут ми приблизно виберемо шість подібностей і розглянемо їхні ...